Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Oferta » Stany surowe

Zakres prac obejmuje:

  • usunięcie warstwy nienośnej gruntu o grubości 30 cm z dowozem do 20 m
  • ułożenie kanalizacji
  • rozścielenie warstwy piasku i pospółki o grubości do 50 cm w miejsce wybranego gruntu
  • zagęszczenie ubijarką mechaniczną
  • wykonanie przepustów przez płytę wprowadzających wodę i elektrykę do budynku
  • wykonanie czerpni do kominka z rur PCV
  • wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia, dostarczenie i wypełnienie płyty betonem
  • dokładność zatarcia płyty +/- 10 mm
  • wykonanie stóp fundamentowych wg projektu
  • wykonanie drenażu opaskowego (w tym 2 szt. studzienek rewizyjnych, bez studzienki zbiorczej)

Uwaga: Do oferty przyjęto posadowienie płyty na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Nie uwzględniono zabezpieczeń na szkody górnicze. Przyjęto 50 cm grubości podbudowy
pod fundamentem, w przypadku warunków gruntowych wymagających grubszej podbudowy, np. na
skutek znacznego nachylenia terenu, koszty etapu mogą wzrosnąć.

« Wróć

Zaufaliśmy markom:
"Współpracujemy z wieloma renomowanymi markami producentów chemii budowlanej, styropianów oraz wełny mineralnej. Dzięki temu nasze rozwiązania techniczne są nowoczesne oraz przemyślane."
CeresitBolixisoverKreiselBaumitKnaufAtlasWeber